Rośnij z nami

Regulamin usług zdalnych

Regulamin świadczenia Usług Zdalnych przez firmę usługową art-kom Tomasz Puzowski, Anna Urban s.c.

 

 1. Zamówienia usług wsparcia art-kom należy dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta art-kom:

Telefon stacjonarny:      52 322 58 87

Telefon komórkowy:     504 218 961

Konto pocztowe:             biuro@art-kom.com.pl

 1. Biuro Obsługi Klienta art-kom jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub określonych jako wolne od pracy na podstawie wewnętrznych rozporządzeń art-kom, w godzinach od 08:00 do 16:00.
 2. Biuro Obsługi Klienta art-kom udzieli Zgłaszającemu informacji o możliwym terminie i przybliżonych godzinach przeprowadzenia prac przez wyznaczonego konsultanta art-kom.
  Informacja będzie przekazana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Konsultanci art-kom świadczą usługi zdalne codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub określonych jako wolne od pracy na podstawie wewnętrznych rozporządzeń art-kom, w godzinach od 08:00 do 16:00.
 4. Prace zdalne wykonywane są z wykorzystaniem rozwiązania TeamViewer. W celu poprawnego wykonania usług niezbędne jest uruchomienie aplikacji TeamViewer na właściwym komputerze Zamawiającego usługę na czas przeprowadzania prac.
 5. Prace konsultantów art-kom rozliczane są wg stawek i na zasadach określonych w odpowiednich cennikach art-kom lub zgodnie z zapisami w zawartych umowach Opieki Serwisowej. Opłacie podlega każde rozpoczęte 15 minut pracy.
 6. Stawka godzinowa za pracę w godzinach nadliczbowych (poza godzinami 8:00 do 16:00) oraz w dni wolne od pracy wzrasta o 50% w stosunku do podanych stawek. Opłacie podlega każde rozpoczęte 30 minut pracy.
 7. Szczegółowe cenniki usług art-kom zostaną udostępnione Zamawiającemu na życzenie i przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 8. Po przeprowadzeniu prac Zamawiającemu usługę zostanie przesyłana na właściwy adres e-mail Karta Pracy art-kom zawierająca informację o czasie pracy konsultanta oraz zakresie wykonanej usługi.
 9. Zamawiający usługę winien odesłać na adres e-mail Biura Obsługi Klienta art-kom potwierdzenie wykonania usługi lub ewentualne uwagi w ciągu 3 dni roboczych. Zamawiającemu zostanie wystawiona stosowna faktura VAT zarówno w przypadku akceptacji Karty Pracy jak i w przypadku braku informacji zwrotnej przesłanej we wskazanym terminie.
 10. Wszystkie faktury wystawiane przez art-kom wysyłane są w formie elektronicznej  za pośrednictwem Serwisu Między Firmami ( z adresu e-mai: powiadomienia@miedzyfirmami.pl) na wskazany przez Zamawiającego usługę adres e-mail . Na życzenie faktura będzie dostarczona w inny sposób określony przez Zamawiającego
 11. W Regulaminie nie uwzględniono promocyjnych stawek za usługi art-kom. W przypadku obniżenia cen lub czasowych promocji na określone usługi art-kom będą miały zastosowanie odpowiednio zmienione stawki.