Rośnij z nami

Podpis elektroniczny

Nasza firma oferuje Państwu kwalifikowane podpisy elektroniczne oraz inne rodzaje certyfikatów zgodne z wymogami aktualnie obowiązującego prawa. Jako Partner Centrum Podpisu Elektronicznego EuroCert zapewniamy możliwość zakupienia nowego podpisu lub odnowienia dotychczas posiadanego. Odnawiamy podpisy wydane przez inne, upoważnione do tego podmioty. Dodatkowo świadczymy usługi wsparcia w zakresie instalacji oprogramowania umożliwiającego korzystanie z posiadanego podpisu. Aby zakupić nowy certyfikat lub dokonać jego odnowienia należy wcześniej skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Usługi kwalifikowane

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany na 2 lata umożliwiający m.in.:

 • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
 • elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
 • podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
 • komunikacje w obrębie platformy ePUAP
 • podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.

Zestaw umożliwia złożenie podpisu we wszystkich formatach m.in. XAdES-BES, XAdES-T, PAdES-BES, PAdES-T. Wykorzystuje algorytm SHA256 (SHA2).

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny na E-Dowodzie

Kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany na 2 lata instalowany na e-dowodzie i umożliwiający m.in.:

 • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
 • elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
 • podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
 • komunikacje w obrębie platformy ePUAP
 • podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.

Zestaw umożliwia złożenie podpisu we wszystkich formatach m.in. XAdES-BES, XAdES-T, PAdES-BES, PAdES-T. Wykorzystuje algorytm SHA256 (SHA2).

podpiselek_box.jpg

Pieczęć Elektroniczna

Pieczęć elektroniczna to kwalifikowana usługa zaufania wydawana dla podmiotów posiadających osobowość prawną (np. firmy, instytucje, podmioty publiczne). Umożliwia ona pieczętowanie dowolnych dokumentów, plików przy użyciu jedynie danych firmowych. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna zapewnia:

 • Autentyczność dokumentu – źródło pochodzenia dokumentu, możliwość zidentyfikowania podmiotu, który wydał dany dokument,
 • Integralność dokumentu – gwarancja niezmienności danych od czasu opieczętowania,
 • Ochrona danych osobowych - w pieczęci znajdują się jedynie dane podmiotu (nazwa oraz NIP),
 • Przyspieszenie procesów - umożliwia automatyzację procesów i znakowania dokumentów, istnieje możliwość integracji z systemami generującymi dokumenty.

Pieczęć elektroniczna PSD2

EuroCert oferuje usługi dla dostawców usług płatniczych (PSP), spełniające wymagania dotyczące bezpieczeństwa przepływu informacji i uwierzytelnienia określone w dyrektywie o usługach płatniczych (PSD2). Certyfikaty: kwalifikowana pieczęć elektroniczna (QSEAL PSD2) i kwalifikowany certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych (QWAC PSD2), pozwalają spełnić wymogi i regulacje wynikające z dyrektywy PSD2, nałożone na dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki (ASPSP) i zewnętrznych dostawców usług płatniczych (TPP) działających na terenie Unii Europejskiej. Przedstawione certyfikaty zapewniają autentyczność, poufność i integralność komunikacji, a także dostarczają prawnie wiążących dowodów dotyczących transakcji i treści.

Usługi dodatkowe

Pakiet znaczników czasu – 1000 szt./miesiąc przez cały okres użytkowania certyfikatu. Użycie znacznika czasu gwarantuje możliwość potwierdzenia, że dokument został podpisany w konkretnym terminie.

Przeszkolenie z obsługi podpisu - usługa obejmuje krótkie przeszkolenie z następujących zagadnień: rejestracja certyfikatu w systemie, prawidłowe podpisywanie i weryfikacja dokumentów.

Instalacja oprogramowania - usługa obejmuje instalację niezbędnego oprogramowania do obsługi podpisu (sterowniki i oprogramowanie do zarządzania oraz aplikacji do podpisywania i weryfikacji dokumentów) oraz rejestrację certyfikatu na komputerze użytkownika.

Usługa VIP - osobiście dostarczymy i wydamy podpis w dogodnym dla Ciebie miejscu.

Usługi niekwalifikowane

Certyfikat zgodny z ZSMOPL

Dedykowany certyfikat niekwalifikowany umożliwiający komunikację z Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Certyfikat spełnia wszystkie wymogi zgodnie z opublikowanymi wymaganiami CSIOZ:

 • zawiera adres e-mail, nazwę reprezentowanego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie: imię i nazwisko subskrybenta),
 • jest zgodny ze standardem X.509 v3,
 • jest zabezpieczony funkcją skrótu minimum SHA2,
 • ma minimalną długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit,
 • jest wystawiany w formacie PEM oraz P12 (Klient otrzymuje obydwa formaty).

Okres ważności certyfikatu wynosi - 1, 2 lub 3 lata.

podpiselek2_box.jpg

Certyfikaty e-mail

Certyfikat Standard

Podstawowy certyfikat umożliwiający podpisywanie, szyfrowanie poczty e-mail oraz plików. Daje gwarancje skutecznej ochrony przed fałszowaniem lub odczytaniem przesyłanych informacji przez niepowołane osoby. Zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia korespondencji elektronicznej. Certyfikat niekwalifikowany nie jest równoważny z certyfikatowi kwalifikowanemu i nie wywołuje skutków prawnych podpisu odręcznego. Proponowany certyfikat niekwalifikowany jest wydawany na okres 2 lata.

Dane zawarte w certyfikacie:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail

Zastosowanie:

 • Podpisywanie korespondencji e-mail
 • Szyfrowanie korespondencji e-mail
 • Logowanie do systemu
 • Szyfrowanie plików
 • Podpisywanie dokumentów (nie wymagających mocy prawnej równej podpisowi odręcznemu).

Certyfikat premium

Rozszerzona wersja certyfikatu umożliwiająca podpisywanie, szyfrowanie poczty e-mail oraz plików z potwierdzeniem także danych firmowych. Podpisanie firmowych dokumentów, wiadomości e-maili w dużym stopniu zwiększy Twoją wiarygodność w kontaktach z partnerami biznesowymi. Daje gwarancje skutecznej ochrony przed fałszowaniem lub odczytaniem przesyłanych informacji przez niepowołaną osobę. Zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia korespondencji elektronicznej. Certyfikat niekwalifikowany nie jest równoważny z certyfikatowi kwalifikowanemu i nie wywołuje skutków prawnych podpisu odręcznego. Proponowany certyfikat niekwalifikowany jest wydawany na okres 2 lata.

Pola zawarte w certyfikacie:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nazwa firmy

Opcjonalne pola do wyboru:

 • Pełnione stanowisko
 • NIP firmy
 • Ul., nr.
 • Miejscowość

Zastosowanie:

 • Podpisywanie korespondencji e-mail
 • Szyfrowanie korespondencji e-mail
 • Logowanie do systemu
 • Szyfrowanie plików
 • Podpisywanie dokumentów (nie wymagających mocy prawnej równej podpisowi odręcznemu)

podpiselek3_box.jpg

Certyfikaty do Krajowego Węzła Tożsamości

Certyfikaty umożliwiające realizację usług zaufania publicznego na potrzeby integracji systemów informatycznych z Krajowym Węzłem Tożsamości Elektronicznej.

Zestaw obejmuje certyfikaty:

 • do deszyfracji asercji
 • do podpisywania żądań.

Specyfikacja certyfikatów:

 • algorytm podpisu RSA-SHA256
 • krzywa eliptyczna: NIST Curve P-256
 • długość klucza prywatnego: 256 bit
 • zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280)
 • zabezpieczony funkcją skrótu SHA-2
 • wysoki poziom zaufania gwarantujący jednoznaczną identyfikację użytkownika/właściciela, na którego wystawiono certyfikat
 • rozszerzenie Key Agreement dla certyfikatu do deszyfracji
 • OCSP dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu
 • CRL dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu.