Rośnij
Z
nami!

EuroCert EuroCert

Sage Elektroniczny Obieg Dokumentów

 

Elektroniczny Obieg Dokumentów to zaawansowana aplikacja wspierająca proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie.

 

Jest odpowiedzią na:

 • Bałagan w dokumentach papierowych i ich elektronicznych odpowiednikach
 • Mozolne wyszukiwanie dokumentów
 • Uciążliwe tworzenie kolejnych kopii dokumentów przez pracowników na własne potrzeby
 • Nieefektywność procedur, nieskuteczną wymianę informacji, brak zaufania
 • Konsekwencje finansowe i organizacyjne gubienia dokumentów i ich odzyskiwania
 • Kontrole biznesowe

Sage EOD śledzi dokument od chwili zeskanowania; archiwizuje go w centralnej bazie danych i zabezpiecza oryginał przez zniszczeniem lub zgubieniem.

Dzięki Sage EOD zyskujesz:

 • Skrócenie czasu pełnej akceptacji dla dokumentów kosztowych.
 • Krótszy czas wyszukania konkretnej informacji.
 • Możliwość mailowe powiadamiania użytkowników o zdarzeniach zaistniałych w systemie
 • Kontrolę dostępu do dokumentów, w zależności od poziomu tajności
 • Monitoring przebiegu procesu i jego statusu
 • Ochronę oryginału dokumentu
 • Informacje o etapie procesu uprawnionych osób, grup, działów
 • Wygodną aplikację oraz interfejs poprzez stronę WWW

Pierwsze na rynku kompleksowe rozwiązanie do zarządzania firmą umożliwiające generowanie JPK


Sage Symfonia ERP jest kompleksowym systemem do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia pełną integrację danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Elastyczna budowa powoduje, że możemy ją łatwo dopasować do potrzeb Twojej firmy. Dzięki Sage Symfonia ERP zarządzanie w Twojej firmie będzie intuicyjne, szybsze, prostsze i bardziej efektywnie.

Sage Symfonia ERP jest pierwszym w Polsce programem umożliwiającym generowanie plików kontrolnych JPK. 

 

Korzyści biznesowe 

 

 • możliwość generowania plików kontrolnych JPK
 • wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego wynikający z pracy na systemie aktualizowanym do zmieniającego się prawa
 • możliwość dopasowania systemu do potrzeb firmy
 • łatwiejsze i szybsze podejmowanie decyzji biznesowych
 • dostęp do rzetelnych analiz sprzedażowych
 • monitoring aktualnej kondycji finansowej firmy
 • podniesienie efektywności działań w firmie
 • pomoc w identyfikowaniu szans oraz zagrożeń
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych
 • optymalizacja kosztów działalności operacyjnej
 • możliwość dopasowania poziomu usług do potrzeb firmy

Kluczowe funkcjonalności

 

 • dostarczy spójnych informacji ze wszystkich obszarów funkcjonowania firmy
 • umożliwi definiowanie oraz kontrolowanie budżetu
 • zapewni możliwość elastycznej dekretacji księgowej
 • umożliwi pełen przegląd bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • zapewni szybki i łatwy dostęp do raportów i analiz
 • pomoże uporządkować procesy i zautomatyzować pracę
 • ułatwi efektywne wykorzystanie zasobów

BI – Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych

jeszcze nigdy nie było tak proste

 

Sage Symfonia ERP Business Intelligence ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych, opartych na wiarygodnych danych. To bywa kluczowe w zachowaniu ciągłości rozwoju przedsiębiorstwa. Teraz możesz mieć dostęp do wszystkich ważnych informacji w kilka chwil.

 

Wybierając Sage Symfonia ERP Business Intelligence zyskasz:

 

 • wsparcie procesu zarządzania dla osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary funkcjonowania firmy;
 • zestaw gotowych, predefiniowanych analiz oraz możliwość skonfigurowania raportów według własnych preferencji;
 • możliwość efektywnego wykorzystania pojawiających się szans rynkowych oraz sprawnego reagowania na trudne sytuacje;
 • niski koszt i krótki termin rozpoczęcia pracy z profesjonalnym narzędziem analitycznym.

 

Niski całkowity koszt posiadania

Głównym zadaniem modułu BI jest wspieranie najważniejszych procesów zarządzania w firmie na podstawie analiz opartych na danych pochodzących z tego systemu.

Udostępniamy go w modelu abonamentowym, dzięki czemu z powodzeniem może być wdrożony w firmach, dla których istotnym czynnikiem decyzyjnym jest budżet.

Ten sposób licencjonowania zapewnia ponadto bezpłatne aktualizacje w czasie całego okresu objętego abonamentem.

Dodatkowo, z modułem BI może korzystać nieograniczona ilość osób. Każdej z nich można precyzyjnie nadać uprawnienia dostępu do danych.

 

Wiele form dostępu w standardzie

Każdy użytkownik może korzystać z dostępu do danych wybierając najlepszy i najbardziej dopasowany do własnych potrzeb kanał.

Dostęp do raportów i analiz jest możliwy bezpośrednio z aplikacji, ale także za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz z poziomu MS Excel.

Wyboru najlepszego sposobu uzyskiwania wyników analiz może dokonać każdy użytkownik, niezależnie od poziomu posiadanych uprawnień.

 

Łatwy i intuicyjny w obsłudze

Kokpity menadżerskie przygotowaliśmy tak, aby mogły z nich korzystać osoby odpowiedzialne w firmie za poszczególne procesy.

Kokpity: Menadżera, Finanse, Sprzedaż oraz Zakupy umożliwiają dostęp do raportów, które są prezentowane w sposób graficzny za pomocą przejrzystych wykresów.

Szybki dostęp do czytelnie przedstawionych informacji ułatwia zgłębianie i analizowanie danych, sięgając aż do dokumentów źródłowych.

Pierwsze na rynku kompleksowe rozwiązanie do zarządzania firmą umożliwiające generowanie JPK


Sage Symfonia ERP jest kompleksowym systemem do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia pełną integrację danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Elastyczna budowa powoduje, że możemy ją łatwo dopasować do potrzeb Twojej firmy. Dzięki Sage Symfonia ERP zarządzanie w Twojej firmie będzie intuicyjne, szybsze, prostsze i bardziej efektywnie.

Sage Symfonia ERP jest pierwszym w Polsce programem umożliwiającym generowanie plików kontrolnych JPK. 

 

Korzyści biznesowe

 

 • możliwość generowania plików kontrolnych JPK
 • wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego wynikający z pracy na systemie aktualizowanym do zmieniającego się prawa
 • możliwość dopasowania systemu do potrzeb firmy
 • łatwiejsze i szybsze podejmowanie decyzji biznesowych
 • dostęp do rzetelnych analiz sprzedażowych
 • monitoring aktualnej kondycji finansowej firmy
 • podniesienie efektywności działań w firmie
 • pomoc w identyfikowaniu szans oraz zagrożeń
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych
 • optymalizacja kosztów działalności operacyjnej
 • możliwość dopasowania poziomu usług do potrzeb firmy

Kluczowe funkcjonalności

 • dostarczy spójnych informacji ze wszystkich obszarów funkcjonowania firmy
 • umożliwi definiowanie oraz kontrolowanie budżetu
 • zapewni możliwość elastycznej dekretacji księgowej
 • umożliwi pełen przegląd bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • zapewni szybki i łatwy dostęp do raportów i analiz
 • pomoże uporządkować procesy i zautomatyzować pracę
 • ułatwi efektywne wykorzystanie zasobów